Diensten

Parallelinvoer

EXIM PHARMA is een bedrijf gespecialiseerd in de parallelinvoer van medicijnen.

We vergroten de toegang tot geneesmiddelen dankzij lagere kosten, zonder daarbij in te boeten op de hoge kwaliteit van de producten. Onze eerste doelstelling is om een competitief aanbod aan geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt aan te bieden en een toegevoegde meerwaarde te creëren voor onze klanten en patiënten.

Parallelinvoer

EXIM PHARMA is een bedrijf gespecialiseerd in de parallelinvoer van medicijnen.

We vergroten de toegang tot geneesmiddelen dankzij lagere kosten, zonder daarbij in te boeten op de hoge kwaliteit van de producten. Onze eerste doelstelling is om een competitief aanbod aan geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt aan te bieden en een toegevoegde meerwaarde te creëren voor onze klanten en patiënten.

Producten

Een geneesmiddel uit de parallelinvoer heeft dezelfde kwaliteit en intrinsieke eigenschappen als een zogenaamd « origineel » geneesmiddel.

EXIM PHARMA zorgt voor het heretiketteren en herverpakken van de producten zodat ze opnieuw op de markt kunnen gebracht worden binnen de vereisten van de markt waarvoor ze bedoeld zijn. De instructies van het medicijn worden ook vertaald in de taal van het land waar de medicijnen uiteindelijk verkocht worden.

Producten

Een geneesmiddel uit de parallelinvoer heeft dezelfde kwaliteit en intrinsieke eigenschappen als een zogenaamd « origineel » geneesmiddel.

EXIM PHARMA zorgt voor het heretiketteren en herverpakken van de producten zodat ze opnieuw op de markt kunnen gebracht worden binnen de vereisten van de markt waarvoor ze bedoeld zijn. De instructies van het medicijn worden ook vertaald in de taal van het land waar de medicijnen uiteindelijk verkocht worden.

Kwaliteitscontrole

Een van onze missies is het garanderen van producten van onberispelijke kwaliteit, verpakt op dezelfde manier als het origineel product, evenals een voorbeeldige logistiek. Wij voldoen aan strenge criteria die officieel erkend zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de Europese Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen (FMD) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in België (FAGG).

Onze leveranciers worden op regelmatige basis geauditeerd en gecontroleerd. Ze respecteren de Europese GDP (Good Distribution Practice) en GMP (Good Manufacturing Practice) normen.

Ook onze transporteurs worden periodiek gecontroleerd. We staan ervoor garant dat zij de GDP respecteren. Een van de controlemechanismen is de controle en « tracking » van de temperatuur van het geneesmiddel tijdens de ganse verplaatsingstijd van het product.

Nous distribuons les produits des plus grands laboratoires