Privacybeleid

Preambule

Contactadres
info@eximpharma.be

Postadres:
Exim Pharma, Louizalaan 231,
1050 Elsene, België.

Laatste wijzigingsdatum:
23 november 2021

Website :
https://eximpharma.be

Het doel van deze pagina is internetgebruikers die op onze website surfen informeren over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. We streven ernaar dat onze organisatie en de ingezette technische mechanismen de gegevensbeschermingsrechten respecteren, meer specifiek de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid op elk moment kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende, juridische of technologische ontwikkelingen. In een dergelijk geval zal de datum van de update duidelijk vermeld worden bovenaan de alinea van het desbetreffende onderdeel. De wijzigingen binden de gebruiker van zodra ze online staan. We bevelen u aan om deze regels geregeld te controleren om op de hoogte te blijven van onze procedures en regels met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De ingevoerde gegevens mogen geen gevoelige informatie bevallen, zoals identificatienummers van de overheid (bijvoorbeeld uw rijksregister- of rijbewijsnummer), volledige kredietkaart- of bankrekeningnummers, medische dossiers of informatie met betrekking tot zorgverzoeken gelinkt aan een individu.

TOESTEMMING

Door het contactformulier op onze website in te vullen, gaat u ermee akkoord dat het bedrijf de ingevoerde persoonlijke gegevens mag verzamelen, verwerken, opslaan en/of gebruiken (enkel de informatie die nuttig is voor het doel van de verwerking). Door ons uw toestemming te geven, behoudt u tevens het recht op rectificatie, het recht om vergeten te worden en/of het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens (contactadres vermeld in de preambule).

DOEL VAN VERWERKING

Het voornaamste doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens op deze website is om u op een gepersonaliseerde manier te kunnen contacteren. Om dit te kunnen doen stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

  • Onze diensten uit te voeren in het kader van een commerciële relatie
  • Zakelijke voorstellen uit te werken
  • Eventuele problemen op te lossen om het gebruik van onze website en diensten te verbeteren
  • Onze diensten, inhoud en documentatie te personaliseren, evalueren en verbeteren
  • Het volume en de geschiedenis van uw gebruik van onze diensten te analyseren
  • U te informeren over onze diensten en die van onze partnerbedrijven
  • Uw gegevens geregeld te controleren om de relevantie van onze acties te verzekeren
  • Te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen

ONTVANGER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het bedrijf verbindt zich ertoe om de persoonlijke gegevens die u via het contactformulier op deze website invoert niet te verhuren, te verkopen of over te dragen aan derden. De persoonlijke gegevens over u, verzameld op deze website, zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik door het bedrijf.

RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kan uitoefenen door ons te contacteren via volgend adres: info@eximpharma.be

 

RECHT OP TOEGANG EN COMMUNICATIE VAN GEGEVENS

U hebt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid in het verwerken van persoonlijke gegevens voor het bedrijf, zal u geïnformeerd worden dat uw verzoek verwerkt zal worden op voorwaarde dat u zich identificeert. Dit kan via een scan van een geldig identiteitsbewijs (in geval van aanvraag via ons daarvoor bestemde elektronische formulier) of een ondertekende kopie van uw geldig identiteitsbewijs (in geval van een geschreven verzoek).

Het bedrijf deelt u mee dat u het recht heeft, indien nodig, om zich te verzetten tegen duidelijk onrechtmatige verzoeken (door hun aantal, hun repetitief of systematisch karakter).

 

RECHT OM GEGEVENS TE RECTIFICEREN

Op grond van dit recht stelt de wetgeving u in staat om de rectificatie, bijwerking, blokkering of zelfs verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben te verzoeken als die onnauwkeurig, onjuist, onvolledig of verouderd blijken te zijn.  Ook kan u algemene en specifieke richtlijnen vastleggen met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw dood. Waar nodig kunnen de erfgenamen van een overledene verzoeken dat er rekening wordt gehouden de dood van hun familielid en/of dat de nodige aanpassingen worden gedaan.

 

RECHT OP VERZET

Dit recht kan enkel uitgeoefend worden in een van de volgende twee situaties:

Wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is om legitieme redenen;

Wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens gebruikt worden voor commerciële prospectiedoeleinden.

 

ANTWOORDTERMIJN

Het bedrijf verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, zijnde binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie, verzet of enig ander verzoek om aanvullende informatie.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG), heeft u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dat recht kan u uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens:

info@eximpharma.be

of

Exim Pharma, Louizalaan 231, 1050 Elsene, België

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Als algemene regel gebruikt het bedrijf cookies en tracking om de website te verbeteren en/of het aantal gebruikers te meten. Cookies zijn bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u op het internet surft en meer bijzonder op deze website. Een cookie wordt niet gebruikt om persoonlijke gegevens zonder uw medeweten te verzamelen maar wel om informatie met betrekking tot uw browsen op de website vast te leggen. Deze informatie kan direct door het bedrijf gelezen worden tijdens uw bezoeken en de daaropvolgende verzoeken op de website.
We informeren de gebruiker dat hij het gebruik van cookies kan deactiveren door de juiste instelling in zijn browser te selecteren. Een dergelijke de activering kan het gebruik van bepaalde functie van de website echter wel verhinderen. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan verzetten tegen het registreren van cookies door zijn browser te configureren.

Meer uitleg over hoe u uw cookievoorkeuren kan wijzigen, afhankelijk van de door u gekozen browser, vindt u onderaan in de volgende links:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies  

Microsoft Edge:
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari:
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

 

INTERNE COOKIES DIE NODIG ZIJN OM DE SITE TE LATEN FUNCTIONEREN

Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert. U kunt bezwaar maken en ze verwijderen met behulp van uw browserinstellingen, al kan uw gebruikerservaring hierdoor verslechteren.

 

PUBLIEKSMETING COOKIES

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice aangeboden door Google Inc. (hierna “Google” genoemd). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het bedrijf te helpen het gebruik van de site door zijn gebruikers te analyseren. De door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de site door de gebruiker (inclusief zijn IP-adres) worden door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site voor het bedrijf samen te stellen en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit van de site en het gebruik van het internet. Google kan deze gegevens aan derden doorgeven in geval van een wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens namens Google verwerken, waaronder in het bijzonder het bedrijf, de uitgever van deze website. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door Google onder de voorwaarden en voor de doeleinden die hierboven beschreven staan. Deze informatie wordt twee weken op de computer van de gebruiker bewaard.

 

Cookies van derden bedoeld om de interactiviteit van de site te verbeteren

De site maakt gebruik van bepaalde diensten die worden aangeboden door sites van derden. Deze functies maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden geplaatst. Bij uw eerste bezoek aan het bedrijf informeert een banner u over de aanwezigheid van deze cookies en nodigt u uit om uw keuze aan te geven. Ze worden alleen gedeponeerd als u ze accepteert of doorgaat met browsen op de website door een tweede pagina van het bedrijf te bezoeken. U kunt zich op elk moment informeren en uw cookies configureren door ze te accepteren of te weigeren (zie hierboven).

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Geen enkele licentie of enig ander recht dan het raadplegen van de website wordt aan wie dan ook verleend met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van documenten, afbeeldingen of teksten van de website is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Om alle functies van de website van het bedrijf ten volle te benutten, wordt het gebruik van de nieuwste versies van Microsoft Internet of Firefox browsers (gratis software) sterk aanbevolen.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf heeft er alles aan gedaan om de correctheid van de op deze website verstrekte informatie te waarborgen. Het bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eenmalige en onverwachte fouten die zich op zijn website kunnen voordoen. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op zijn website beschikbaar is.

Het bedrijf garandeert niet dat de server waarop de website wordt gehost virusvrij is of dat er zich geen technisch probleem zou kunnen voordoen dat de componenten van de computer van de gebruiker of de gegevens die daarop zouden kunnen worden opgeslagen, zou kunnen beschadigen. In ieder geval kan het bedrijf of een van zijn leveranciers niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan bij het bezoeken van zijn website.